30. svibnja 2019.

KRISTOVO UZAŠAŠĆE – N AŠE UZDIGNUČE

Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava. Gore srca!