8. lipnja 2019.

BUDITE ONO ŠTO SLAVITE

U pripravi za sutrašnju svetkovinu Pedesetnice neka nam posluži misao jednoga afričkog pisca, koji je živio u šestom stoljeću: »Zato ovaj dan slavite kao udovi jedinstva Kristova tijela, tj. Crkve. Nećete uzalud slaviti ako sami budete ono što slavite: ako budete prianjali uz onu Crkvu koju Gospodin napunja Duhom Svetim«.