9. lipnja 2019.

POŠALJI DUHA SVOJEGA, GOSPODINE

Gospodine, pošalji Duha Svetoga u nas da te pred ljudima ispovijedamo Kraljem i Gospodinom. Daj nam nehinjenu ljubav da se bratskom ljubavlju uzajamno ljubimo. Duše vjernika obdari svojom životvornom milosti da darove Duha Svetoga prime radosno i spremno.