11. lipnja 2019.

DATI SE POTPUNO BOGU NA RASPOLAGANJE

Evanđelje ne zahtijeva od kršćana jedan dan u tjednu, nego cjelokupni život. Kad Krist kaže da računa na nas, ne misli pritom na nekoliko sati ili dana, nego zauvijek, za sve satove i dane našega života. Ništa ne smije biti izuzeto od Božjeg upliva i opstajati neovisno o njemu. Biti kršćanin znači potpuno se dati Bogu na raspolaganje: u načinu, u vremenu i u nastojanju.