12. lipnja 2019.

»TRAŽE SE LJUDI«

Na zidu jedne društvene dvorane osvanuo je plakat s velikim naslovom »Traže se ljudi«: – koji rade, a ne prigovaraju; koji stvaraju, a ne samo pričaju; koji kažu »može se«, a ne »to je nemoguće«; koji proučavaju poteškoće i pronalaze izlaze, a ne zloguke kritizere koji vide samo zapreke; koji raspršuju tamu paljenjem šibice, a ne oni koji se zadovoljavaju proklinjući tamu. Jesi li ti takav čovjek?