16. lipnja 2019.

BOŽANSKA UZAJAMNOST

Bože Oče, ti si na svijet poslao svoga Sina, Riječ istine i Duha posvetitelja da ljudima očituješ otajstvo svoga života: udijeli nam da ispovijedanjem prave vjere priznajemo tvoju svemoć i tvoju slavu i da se klanjamo tebi, Bogu jedinome u trima osobama. Amen.