KRUH S NEBA

»Gospod zbori i kruh biva
svetim tijelom Njegovim,
likom vina krv se skriva;
kom toga ne vidim,
ali sama vjera živa kazuje bezazlenim.«

Himan Usta moja uzdižite