30. lipnja 2019.

ČOVJEK DO MENE
S kolikim se ljudima sličnim sebi svakog dana susrećem polazeći na posao. Tko
zna kako se osjeća čovjek do mene s kojim sam prošao na ista vrata ili tko je
zadnji sjedio na istoj stolici i pio kavu za istim stolom? Zna li taj čovjek tko je
Krist, da je Krist umro za njega da ga spasi? Bilo kako bilo, ljudi su uvijek
potrebni Boga i njegove blizine.