6. srpnja 2019.

GRADITELJ BOLJEG SVIJETA

Svi želimo živjeti u boljem svijetu i nismo zadovoljni sa svijetom u kojem se nalazimo. Da bismo izgradili novi svijet, potrebno je mnogo više ljubavi. Svijet će biti bolji kad ne bude imao tolike granice i kad svi ljudi upoznaju da ne smiju biti udaljeni jedni od drugih; kad ne bude dvoličnosti i prevara, već naprotiv iskrenosti i poštivanja drugoga.