12. srpnja 2019.

RIJEČ I ŠUTNJA

Riječ i šutnja: dvije stvarnosti koje se međusobno upotpunjavaju i usavršavaju. Jena je usmjerena na drugu: kada utihne riječ, u šutnji se o njoj razmišlja i prodire u njezin smisao. Kada je ta riječ pak Riječ Božja, treba osobito biti pozoran. Riječ Božju ne možemo shvatiti niti ona može donijeti plod, ako se na njezino slušanje ne pripremimo pozornom šutnjom.