14. srpnja 2019.

OSTARJELA DUŠA

Ako opaziš da ti je dušu zahvatio pesimizam i dosadna svakidašnjost, moli Boga da se smiluje tvojoj nesretnoj ostarjeloj duši. Pesimizam i izlizana svagdašnjica rastaču čovjeka, uništavaju ga i čine ga starim. Pesimizam sve gleda tmurno, svega se boji i sa svih strana očekuje neko zlo; iscrpljuje snage, uništava planove i koči akcije. Neka nas Gospodin očuva od stareži pesimizma.