16. srpnja 2019.

MARIJA – MODEL CRKVE
Marija je najuzvišenije ljudsko stvorenje koje živi za Boga i u Bogu. Zato je ona
model i primjer Crkvi. U njoj je Crkva postigla idealnu točku, najveću blizinu s
Bogom koja je uopće moguća nekom stvorenju. Zato je Marija za Crkvu
zvijezda vodilja, ideal i cilj. I ujedno majka koja kod nebeskog Oca postiže
oproštene za nas, svoju buntovnu djecu.