20. srpnja 2019.

JA ZA OCA IMAM BOGA

Spoznaja da sam Božje dijete koje putuje u kuću Očevu radošću ispunja moje srce. Na životnom putu Bog mi kao djetetu pruža ruku da ne zalutam i da sretno putujem. Ne bojim se ni mraka ni oštrog mraza, ni bilo čega drugog. Zakriljen Božjim skutovima mogu na svom životnom putu mirno i veselo pjevati: Ja za Oca imam Boga.