24. srpnja 2019.

KRŠĆANIN JE ČOVJEK JEDNE RIJEČI

Kršćanin mora nastojati biti čovjek jedne riječi koju će ponavljati neprekidno, koliko prilike to budu tražile. Ta je riječ »DA«, u srcu i na ustima. Kad je sunce i kad bjesni oluja; kada Bog daje svoj blagoslov i kada kuša. Ona mora nadahnjivati njegov cjelokupni život: u radosti i žalosti. Taj »DA« znači iskreno prihvaćanja Božje volje i njegova plana s nama.