26. srpnja 2019.

BOG JE GLEDAJUĆI SEBE STVORIO ČOVJEKA

Biblija kaže da je Bog stvorio čovjeka «na svoju sliku, sebi slična.» Bog je, dakle, «gledajući sebe» stvorio čovjeka. Žalosno je da ljudi tu sliku Božju iskrivljuju i nagrđuju otežavajući drugima da na njima otkriju Božju sliku, ili što je još gore, da zbog toga i o Bogu dobiju tako iznakaženu sliku. Budući da je čovjek slika Božja, na njegovu životu mora odsijevati Božje svjetlo.