31. srpnja 2019.

POKLONI BOGU SVOJE SPOSOBNOSTI

Ako je tvoja ljudska narav prožeta božanskom prisutnošću, učini da ta prisutnost bude kroz tebe prepoznatljiva. Daruj Bogu svoje ljudske sposobnosti i ljudima učini vidljivim božanske darove. Nastoj da se Bog približi ljudima i učini napore da se ljudi uzdižu prema Bogu. Ljubi Boga ljubeći ljude i pomaži ljudima iz ljubavi prema Bogu.