5. kolovoza 2019.

OSLUŠKIVATI BOGA

Boga možeš vidjeti u prirodi. Navikni se da ga gledaš i doživljavaš u svako0m cvijetu, u svjetlosti, u blještavilu zvijezda i u plodovima zemlje. Međutim, više nego li u prirodi trebaš ga osjećati u sebi, u molitvi, u slušanju i tumačenju riječi Božje. Boga trebaš spoznati, ljubiti i njemu služiti u njegovoj djeci, a svojoj braći i bližnjima.