6. kolovoza 2019.

NOSITI BOGA U SEBI

Kako je lijepo, Bože, što te ne moram tražiti u nedostupnim visinama, što ne moram za tebe pitati vjetrove i mora, što ne moram čak ni oči otvoriti da bih te vidio. Znati da te nosim u sebi, da je dosta spustiti se u vlastitu nutrinu, i tu te u ljubavi susresti. Bože i Oče moj, osposobi moju nutrinu za ovakav susret!