7. kolovoza 2019.

MIR JE DJELO PRAVDE

Danas se mnogo govori o zalaganju za mir i o promoviranju društva bez nasilja. Međutim, ne govori se uvijek dostatno jasno, a nekad i ne s najboljim nakanama. Zato je papa Pavao VI. ustvrdio da danas zalagati se za mir zapravo znači zalagati se za pravdu; vršiti djela ljubavi znači biti pravedan; a najbolji način da se postigne mir jest izvršavati pravdu prema svima.