8. kolovoza 2019.

BITI ZADOVOLJNI S ONIM ŠTO IMAMO

Svi smo skloni tužiti se zbog onoga što nam nedostaje, a teško priznajemo, a još manje zahvaljujemo za darove što ih posjedujemo. Samo onaj koji promatra što nedostaje drugima može sa zahvalnošću otkriti svoje darove. Tek kad je vidio bosonoga na putu, uočio je cipele na svojim nogama. Koliki bi željeli imati ono što mi odbacimo i bili bi sretni s polovicom našega.