13. kolovoza 2019.

SKRIVENI BOG

Kad kažemo da je naš Bog skriveni Bog, to ne znači da nije prisutan. Velika je razlika između biti skriven i ne postojati. Treba ga samo otkriti. On je prisutan i u boli i u tuzi, a ne samo u radosti i u sreći. On je došao k nama da za nas trpi i umre i tako nas otkupi. Kad se uspije Boga otkriti u boli, bol prestaje biti bol, pretvara se u pobjedu.