16. kolovoza 2019.

RAVNOTEŽA I RAZBORITOST

Nije uvijek lako očuvati ravnotežu i razboritost. Nije uvijek lako ni prosuditi što i kako postupiti u pojedinim okolnostima. No, uvijek je dobro izbjegavati konformizam i nestrpljivost. Zdrav optimizam i razboriti zanos a iznad svega čvrsta želja da sve što život od tebe traži izvršiš na najbolji mogući način donijet će ti pravu ravnotežu.