25. kolovoza 2019.

ZEMLJA I NEBO
Vjera u nebo ne zamjenjuje zemlju. Nebo i zemlja nisu dvije suprotstavljene
stvari niti nešto što između sebe ne bi bilo povezano. Zemlja je početak, nebo
konac; zemlja je put, nebo cilj; zemlja je sredstvo za postizanje neba; zemlja
mora biti predokus neba. Zato se nitko tko misli doći u nebo ne smije bezbrižno
odnositi prema zemaljskim stvarima.