28. kolovoza 2019.

SVETAC POTPUNO OSTVARENI ČOVJEK
Možda misliš da su sveci rijetkost, da su to neka čudna bića koji nemaju veze s
običnim ljudima. Ako tako misliš, onda je logično da držiš kako to nije za tebe,
jer ti si normalan čovjek. No, sveci su pravi ljudi kao i mi, daleko više ljudi od
nas, jer su uspjeli sebe potpuno ostvariti, što je moguće samo pred Bogom.
Svetac je čovjek koji je uspio nadrasti samog sebe i uspio zaživjeti Božji život u
sebi.