30. kolovoza 2019.

OBOSTRANI ODNOS
Nisu svi vjernici svjesni činjenice da se Bog brine za ljude i da bi se oni trebali
zanimati za njega. Bog se pobrinuo za ljude do te mjere da je htio za njih trpjeti i
umrijeti a bi oni mogli vječno živjeti. Šteta što je odnos često samo jednostran,
samo sa strane Božje, dok ljudi prečesto zaboravljaju na Boga. Kršćanin bi
morao nastojati da se to ispravi.