3. rujna 2019.

BITI CENTRIRAN

Kad bi nam netko rekao da smo ekscentrični, uvrijedili bismo se jer mislimo da to nije istina. Ekscentričan je svaki onaj koji nije centriran, koji se ne okreće oko svoga središta. Budući da Bog mora biti središte svakog čovjeka, središte svih njegovih djela i težnja, može se s pravom reći da se čovjek, koji se udaljuje od Boga, udaljuje od svoga središta, gdje istinski može biti sretan.