18. rujna 2019.

TEOLOŠKA KREPOST LJUBAV

Ljubav se ne smije svoditi samo na pomaganje bližnjemu, na milostinju; treba je prije svega promatrati i proživljavati u njezinu teološkom vidu. Ljubav kao teološka krepost je ljubav Božja prema čovjeku, koja omogućava čovjeku da ljubi Boga i u Bogu sve ljude.