19. rujna 2019.

ULAZNICA U NEBO

Da bismo ušli u neki muzej ili kakvu priredbu trebamo imati ovjerenu ulaznicu. Ako želiš ući u nebo da se raduješ u Bogu, moraš i ti imati ovjerenu ulaznicu koja ti daje pravo tamo ući. Tvoja ulaznica je tvoj život po načelima evanđelja, život milosti. No, ona mora biti ovjerena pečatom tvojih bližnjih; samo tako može biti vjerodostojna.