21. rujna 2019.

OTVORITI SRCE PRED BRATOM U NEVOLJI

Tko ima bogatstva ovoga svijeta, a vidi da je njegov brat, za kojega je Krist unro, u potrebi, nakon što je za sebe zadržao što mu je potrebno za život, mora mu dati što mu preostaje. A ako mu ne da, ako svoje srce zatvori pred bratom u nevolji, tvrdim da teško griješi: nema, naime, u njemu Božje ljubavi; kad bi je imao, rado bi udijelio svome bratu (sv. Antun Padovanski).