1. listopada 2019.

MISIONARSKA ZADAĆA

Ponekad zaboravljamo da je jedna od bitnih oznaka Crkve Kristove to da je misionarska. Misijsko polje nalazi se svagdje gdje nije još posijano sjeme vjere pa zato nije ni moglo niknuti ni stvoriti odgovarajuće vjerničko ozračje. Ovdje mislimo posebno na one zemlje i krajeve koji su potrebniji evanđeoskog navještaja. Tamo ima još mnogo ljudi koji ne poznaju Krista i nikada nisu čuli navještaj Isusove riječi, ne znaju za Crkvu i za njezino poslanje. Što ti možeš učiniti za ovo poslanje Crkve? Svakako najprije sebi posvijestiti ovu činjenicu. A zatim moliti i onda, prema svojim mogućnostima, pomoći.