2. listopada 2019.

BOG PO ANĐELIMA VODI BRIGU ZA SPAS LJUDI

Prema Ivanovu Otkrivenju svakoj Crkvi predsjeda anđeo, koji biva pohvaljen zbog dobra ponašanja naroda, ili pitan o njegovu zlu ponašanju. To me pobuđuje na čuđenje o čudesnom otajstvu, da naime Bog vodi toliku brigu o nama da i svoje anđele pita pa i prekorava zbog nas (usp. Otk 1, 20 – 3, 22). To je kao kad bi neki dječak bio povjeren odgojitelju: ako bi dječak slabo napredovao, za to bi bio optužen odgojitelj, osim ako di dječak, tvrdoglav, drzak i nemaran, prezreo odgojiteljeve opomene. Bog se više brine za spasenje jedne duše, nego đavao za njezinu propast. (sv. Antun Padovanski).