3. listopada 2019.

MISIJSKA PREOBRAZBA CRKVE

Sanjam o misijskom opredjeljenju koje može sve preobraziti, tako da crkveni običaji, načini na koje se stvari čine, satnice, jezik i sve strukture postanu prikladan kanal za evangelizaciju današnjeg svijeta više no za samoočuvanje. (Papa Franjo, Apostolska pobudnica Radost Evanđelja, br. 27).