9. listopada 2019.

MOLITVA ZAHVALJIVANJA

Hvala ti, Gospodine Bože, za svako dobro jutro i za svaki novi svijetli dan. Hvala ti, za moj svagdanji rad, za radost i pjesmu. Hvala ti za ljudsko prijateljstvo po kojem mi ljubav pružaš. Hvala ti što me povezuješ sa svojim Sinom Isusom Kristom, po kome primam tvoju poruku i ljubav. Hvala ti, Gospodine, što si moj dobri Otac i što ti uvijek mogu s radošću upravljati molitvu iz djetinjeg srca.