10. listopada 2019.

USKLADITI RIJEČI, MISLI I ŽIVOT

Rimski filozof Seneka zapisao je slijedeće životno načelo: «Gorimo uvijek što mislimo, mislimo uvijek što govorimo0; uskladimo svoje riječi i svoj život.» Ako se do ovoga mogao uzdići jedna poganin, koliko se više toga mora držati kršćanin, koji u evanđelju nalazi zahtjev da uvijek bude istinoljubiv, da govori što misli i da istinu nikad ne patvori.