13. listopada 2019.

RADOST DUŠE U HVALJENJU BOGA
Duša se rastapa u hvaljenju Boga, a i ja bih se sada htjela rastopiti.
Blagoslivljani budite, Gospodine moj, jer od tako prljavoga gliba kao što sam ja
pravite tako čistu vodu da bude za Vaš stol! Hvaljeni budite, o naslado anđela,
koji toliko hoćete uzdignuti tako bezvrijedna crva! (Sv. Terezija Avilska, Moj
život 19, 2).