15. listopada 2019.

SVE ČINITI S LJUBAVLJU

Gospodin ne gleda toliko na veličinu naših djela, koliko na ljubav kojom ih činimo. Učinimo li ono što možemo, Njegovo će Veličanstvo dati da ćemo moći svakog dana sve više i više činiti, ako se odmah ne zamorimo (Sv. Terezija Avilska, Zamak duše, VII, 4, 15).