19. listopada 2019.

CRKVA TREBA MISIONARE

I danas su Crkvi potrebni muškarci i žene koji, po svojemu krštenju, velikodušno odgovarajući na poziv da izađu iz vlastitoga doma, obitelji, zemlje, jezika i mjesne Crkve. Oni su poslani narodima, u svijet koji još nije preobražen sakramentima Isusa Krista i njegove svete Crkve. (Papa Franjo, Poruka za Svjetski dan misija 2019).