31. listopada 2019.

MARIJINA UKLJUČENOST U ISUSOVO POSLANJE

Mariji, našoj Majci povjeravamo poslanje Crkve. U jedinstvu sa svojim Sinom, od samog časa utjelovljenja, Blažena Djevica bila je u pokretu, pustila je da bude potpuno uključena u Isusovo poslanje, koje je podno križa postalo njezino vlastito: poslanje suradnje, kao Majke Crkve, u rađanju novih Božjih sinova i kćeri u Duhu i vjeri. (Papa Franjo, Poruka za Svjetski dan misija 2019).