2. studenog 2019.

ŠTO ČOVJEKA NOSI U GROB?

Čovjeka nose u grob četiri elementa od kojih je načinjen: zemlja, kada misli samo na zemaljske stvari; voda, kada dopušta da ga svlada bludnost; zrak, kada djeluje zbog taštine; vatra, kada se prepušta srdžbi. (Sv. Antun Padovanski).