9. studenog 2019.

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE
Želiš li baziliku zateći sjajnu? Ne kaljaj svoju dušu blatom grijeha. Ako ti želiš
da je tvoja bazilika svijetla, i Bog hoće da tvoja duša nije tamna. Nek bude što
Bog kaže: nek u nama svijetli svjetlost dobrih djela i nek se slavi onaj koji je na
nebesima. Kako ti ulaziš u ovu crkvu, tako Bog želi ući u tvoju dušu (Sv.
Cezarije iz Arlesa).