15. studenoga 2019.

ISUSOVA ZAPOVIJED: OVO ČINITE MENI NA SPOMEN
Ništa ljupkije nije bilo moguće narediti. Ovo naime otajstvo tvori i ljubav i
sjedinjenje. Najbolji pak znak ljubavi jest sebe dati za hranu. To znači: toliko
sam ih ljubio i oni mene da sam želio boraviti u njihovu tijelu i oni će me tako
blagovati da, u me utjelovljeni, postanu moji udovi. Ne mogoše se prisnije i
naravnije sa mnom sjediniti, i ja s njima. (Sv. Albert Veliki).