16. studenog 2019.

KOLIKO MI TOGA BOG DARIVA

Nemam problema sa čitanjem, obaviješten sam o svim događajima, usavršavam se u svome zvanju. Milijuni zbog nepismenosti nemaju ništa od svega toga. Ako Bog dopusti da obolim, na raspolaganju su mi liječnici, lijekovi i bolnice , a kako rijetko mislim o onima koji toga svega nemaju! Vjerujem u Bog, znam za Isusa i njegovu Crkvu, primam sakramente. A koliki za Boga ne znaju, ne znaju da je poslao za nas svoga Sina Isusa Krista kao Otkupitelja. Koliko mi toga Bog neprekidno dariva!