20. studenog 2019.

RAD JE VIDLJIVA LJUBAV
Svaki je rad prazan ako nema ljubavi. Kad pak s ljubavlju radite, sa sobom se
spajate, i s drugim, i s Bogom. Rad je vidljiva ljubav. Ako ne možete s ljubavlju
raditi, vrć samo s protivljenjem, bolje bi bilo da ostavite svoj posao, sjednete na
rub ulice i prosjačite (Halil Džubran).