1. prosinca 2019.

ČETIRI KRISTOVA DOLASKA
« Promotri kako su četiri došašća, dolaska Gospodinova. Prvi je dolazak bio u
tijelu. Drugi se dolazak ostvaruje u duši; rečeno je naime: ‘ K njemu ćemo doći i
kod njega se nastaniti.’ (Iv 14, 23). Treći će se dogoditi u trenutku naše smrti,
kao što je pisano : ‘Blago onomu sluzi koga gospodar nađe da tako (to jest
dobro) radi.’ (Lk 12, 43). Četvrti će biti u slavi, kako čitamo u Otkrivenju: ‘Evo
dolazi u pratnji oblaka i vidjet će ga svako oko’ (Otk 1, 7)». (sv. Antun
Padovanski).