5. prosinca 2019.

ZAŠTO NE ZNAMO ČAS KRISTOVA PONOVNOG DOLASKA?

«Krist je od nas sakrio čas svoga dolaska da bismo bili budni i da svatko od nas smatra da će se to dogoditi u njegovo vrijeme. Da je objavio u koje će vrijeme doći, njegov dolazak ne bi imao pravog smisla, ne bi ga više očekivali ljudi ni stoljeća u kojima će se pojaviti. Rekao je da će doći, ali nije rekao kada će doći, tako da ga željno očekuju svi naraštaji i sva stoljeća.» (Sv. Efrem, đakon).