6. prosinca 2019.

SVJETLO BOŽJE RIJEČI

«Kada slušamo Božju riječ, srce nam biva prosvijetljeno da možemo ići pravim putem. Dok hodamo u ruci moramo držati upaljenu svjetiljku, a to se događa kada bližnjemu činimo dobra djela s ispravnom nakanom, onom koja mora ozariti svaki naš čin .» (sv. Antun Padovanski).