8. prosinca 2019.

BITI S KRISTOM U ŽIVOTNOJ BORBI

«Kaže se da je život borba. Učini sve da ne ostaneš sam u toj borbi. Budi s Kristom jer on je rekao da je pobijedio svijet. S Kristom ga možemo i mi pobijediti. Ako se njim dijelimo borbu, dijelit ćemo i pobjedu» (Alfonso Milagro).