28. prosinca 2019.

NEVINA DJEČICA

«Danas je Krist blagoslovljen i hvaljen u Nevinoj dječici koju je za njega i umjesto njega ubio Herod. Traži se jedan Dječak, ubijena su djeca. U njima se rađa slika, figura mučeništva, i u njima se Bogu posvećuju djeca Crkve.» (Sv. Antun Padovanski).