1. siječnja 2020.

MARIJA BOGORODICA

«Djevica je rodila Sina Božjega, samoga Boga. O ti, najsretnija ženo, koja si imala sina s Bogom Ocem! Kojim bi sjajem sjajila bijedna žena kad bi imala sina s nekim carem ovoga svijeta? Mnogo je veća slava Marije koja je podijelila Sina s Bogom Ocem. Otac je dao božanstvo, a Majka čovještvo; Otac je dao veličanstvo, a Majka slabost» (Sv. Antun Padovanski).