3. siječnja 2020.

ZAPOVIJED LJUBAVI

«Došao je sam Gospodin, naučitelj ljubavi, pun ljubavi, sažimljući do srži svoj nauk na zemlji – kako je prorečeno o njemu – i pokazao je da o dvjema zapovijedima ljubavi ovisi sav zakon i proroci» (Sv. Augustin, biskup).